Ny blogg

Denna sida är till för lärare och förskolepersonal som önskar starta en ny publik blogg under domänen bloggen.ale.se .

Epost adressen som använts måste vara din officiella epostadress som du fått av Ale kommun. (ex. förnamn.efternamn@ale.se )
OBS! Det måste vara en personlig mail adress så som roger.andersson@ale.se Det fungerar tyvärr inte med en gruppmail, detta för att någon måste vara ansvarig för bloggen.
Tänk på att det kan ta några dagar innan din blogg blir skapad, så var ute i god tid innan du behöver din blogg.

Så här ser namnstandarden ut för avd. bloggar:
Avdelning  – fskskolan (förskola/förskoleklass)
Avdelning  – frhskolan (fritidshem)
Namn på administratören. (Skolklass eller övriga)

T.ex. avd ”Smulan” på förskolan ”Alesförskola” önskar starta en blogg. Url:en (adressen) blir då: bloggen.ale.se/smulan-fskale